http://www.kapiyayinlari.com


Leyla ile Mecnun
 
KİTAPLIK


Katre—i Matem (Cep Boy)

Yazar : İskender Pala
Roman, müzayededen alınan elyazması bir kitabın hikâyesi olarak başlıyor. Okurlar, bu elyazması kitabın açtığı kapıdan içeri giriyor, bir devre adını veren lalenin izinde İskender Pala’nın yarattığı etkileyici ve büyüleyici bir atmosferin içi

Sözün Özünden Dünden Bugüne Atasözleri

Yazar : İskender Pala
Atasözleri, kültüre dair inceliklerin görülebileceği en temel söz birimleridir. Ne zaman ya da kim tarafından söylendiği bilinmez ama halk bu sözlerin doğruluğunda, derinliğinde mutabıktır.


Binlerce yıllık gelenekten damıtılmış bu hikmetl

Şahane Gazeller 3 / Nâbi, Nedim, Şeyh Galib

Yazar : İskender Pala
Hayâl—i halka—i zülfünle ekşim düşse deryâya
Zamân—ı haşre dek girdâb—ber—girdab olur peyda (Nabi)

Hâl kâfir, zülf kâfir, çeşm kâfir el amân
Ser—be—ser iklim—i hüsnün kâfiristân oldu h

Şahane Gazeller 2 / Bâki, Nef’î, Nailî

Yazar : İskender Pala
Minnet Huda’ya evlet—i dünya fenâ bulur
Bâki kalur sahife—i âlemde adumuz (Bâki)

Zülfüne kalsa perişan eylemezdi dilleri
Anı da tahrik eden bâd—ı sabâdır n’eylesin (Nef’i)

Verip tezelül—i Mansur’u sâk

Şahane Gazeller 1 / Ahmet Paşa, Necati, Fuzûli

Yazar : İskender Pala
Sabrım inayetin gibi az ise çoğa say
Cevrin gözüm yaşı gibi çok ise aza tut (Ahmet Paşa)

Yol eri oldur k’ola yârin ayağı toprağı
Eğledin ey gam beni yolumda yalan eyledin (Necati)

Kime kim derdimi izhâr kıldım isteyip derma

Şair Fâtih: Avnî / Fâtih Sultan Mehmet

Yazar : İskender Pala
Fâtih.Gelmiş geçmiş en büyük ve en renkli hükümdar.Kültürlü.Asker.Matematik ve diğer müspet ilimlere meraklı.Doğu dillerini bilir.Batı dilleri
Bu Sayfa en iyi 1024*768 çözünürlüğünde izlenmektedir - İSKENDER PALA © 2005 Tüm hakları saklıdır.