turkce
 
 
 

http://www.kapiyayinlari.com

 

BOOKS 

Katre—i Matem (Cep Boy) 

Sözün Özünden Dünden Bugüne Atasözleri 

Şahane Gazeller 3 / Nâbi, Nedim, Şeyh Galib 

Şahane Gazeller 2 / Bâki, Nef’î, Nailî 

Şahane Gazeller 1 / Ahmet Paşa, Necati, Fuzûli 

Şair Fâtih: Avnî / Fâtih Sultan Mehmet 

İki Darbe Arasında 

Katre—i Matem 

Mevlid — Süleyman Çelebi 

Dört Güzeller — Toprak, Su, Hava, Ateş 

AŞKNAME 

Kitab—ı Aşk

İSKENDER PALA © 2005